FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृति र खरिद सम्झौताको आशयपत्रको सूचना ।। प्रकाशन मितिः २०७९/१२/०६

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।। प्रकाशन मितिः २०७९/११/२८

Diesel Generator Set खरिद सम्बन्धी बिधुतीय बोलपत्र आव्हानको सुचना । । प्रकाशन मिति : २०७९/१०/२६

बोलपत्र आव्हानको सुचना । । प्रकाशन मिति : २०७९/१०/२५

Fully Automated Bio-Chemistry Analyzer खरिद सम्बन्धी विद्युतिय बोलपत्र आव्हानको सुचना । । प्रकाशन मिति :२०७९/१०/१८