FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । प्रकाशित मितिः २०८०/०६/०९

विद्युतिय बोलपत्र आह्वानको सूचना !!!

कम्पोष्ट विन खरिद सम्बन्धी विद्युतिय सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना !!!

औषधी तथा सर्जिकल सामाग्रीहरूको आपूर्तिका लागि विद्युतिय बोलपत्र आह्वानको सूचना !!!

X-Ray film र Lab Reagents सामाग्रीहरु खरिद सम्बन्धि विद्युतीय बोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रकाशित मिति : २०८०/०५/१४)