FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

विद्युतीय बोलपत्र आह्वानको सूचना ।। प्रकाशित मितिः २०८०/१०/१७

Branded Laptop खरिद सम्बन्धी विद्युतीय सिलबन्दी दरभाउपत्र पुनः आह्वानको सूचना ।। प्रकाशित मितिः २०८०/१०/१४

X-ray films को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Chemiluminescence Analyzer Reagents को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Biochemistry Analyzer Reagents को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।