FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

High Dependency Unit – HDU स्थापनाका लागि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना । ।। प्रकाशन मिति : २०७८/०३/११

Oxygen Plant स्थापनाका लागि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना । ।। प्रकाशन मिति :२०७८/०३/०८

High Dependency Unit – HDU स्थापनाका लागि आवश्यक समाग्री खरिद सम्बन्धी पुनः बाेलपत्र आह्वानकाे सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना । ।। प्रकाशन मिति :२०७८/०३/०४

Oxygen Plant स्थापनाका लागि आवश्यक समाग्री खरिद सम्बन्धी बाेलपत्र आह्वानकाे सूचना ।