FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

औषधी तथा सर्जिकल सामाग्रीहरु खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना । (Tender notice Second)

बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना । (Tender notice first)

औजार तथा उपकरण खरिद सम्बन्धी पुनः सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

बोलपत्र स्वीकृति र खरिद समझौताको आशयपत्रको सूचना