FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना । (सोलार) प्रकाशन मिति :२०७९/०२/२६

बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना । प्रकाशन मिति :२०७९/०२/११

CCTV खरिद सम्बन्धी बोलपत्र दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

सिलबन्पदी दरभाउपत्र स्वीकृति आशयपत्रको सूचना ।। प्रकाशन मिति : २०७८/१०/०५

बोलपत्र स्वीकृति र खरिद समझौताको आशयपत्रको सूचना ।। प्रकाशन मिति : २०७८/१०/२९