FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सेनिटरी प्याड खरिद सम्बन्धी विद्युतीय सीलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

CCTV Surveillance Systems खरिद सम्बन्धी विद्युतीय सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०८१।०१।२६)

विद्युतिय बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

सूर्यविनायक नगर अस्पतालका लागि विभिन्न शैल्य चिकित्सा सम्बन्धी उपकरणहरू खरिद गर्न विद्युतिय बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृति र खरिद सम्झाैताको आशयपत्रको सूचना !!!