FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Computers, Laptops र Diesel Genset खरिद सम्बन्धी विद्युतिय बोलपत्र आव्हानको सुचना । । प्रकाशन मिति :२०७९/०८/११

DIESEL GENSET खरिद सम्बन्धी विद्युतिय बोलपत्र आव्हानको सुचना । । प्रकाशन मिति :२०७९/०७/२५

Fully Automated Bio-Chemistry Analayzer खरिद सम्बन्धी विद्युतिय बोलपत्र आव्हानको सुचना । । प्रकाशन मिति :२०७९/०७/१९

औषधी तथा सर्जीकल सामाग्रीहरु खरिद सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आव्हानको सुचना । । प्रकाशन मिति :२०७९/०६/१२

सामुदायिक कुकुर बन्ध्याकरण गर्ने कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आहृानको सूचना । । प्रकाशन मिति :२०७९/०६/१२