FAQs Complain Problems

समाचार

सुचना प्रविधि अधिकृतको माग भएको ब्यहोरा सबैमा जानकारी गरीन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नवीकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

यस सूर्यविनायक नगरपालिकाबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका देहायका लाभग्राहीहरुरुको यस आ.

Pages