FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र भाग २

सि.नं. शिर्षक Post date Document
1 सूर्यविनायक नगरपालिकाको सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति कार्यविधि, २०७९ Saturday, March 11, 2023 - 21:06 PDF icon सूर्यविनायक नगरपालिकाको सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति कार्यविधि, २०७९.pdf
2 सूर्यविनायक नगरपालिकाको जग्गा विकास (प्लानिङ्ग) तथा हाउजिङ्ग निर्माण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ । प्रकाशन मिति : २०७९/०९/२८ Thursday, January 12, 2023 - 11:21 PDF icon सूर्यविनायक नगरपालिकाको जग्गा विकास निर्देशिका २०७९.pdf
3 सूर्यविनायक नगरपालिकाको योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन कार्यविधि - २०७९, प्रकाशन मिति : २०७९/०६/०५ Wednesday, September 21, 2022 - 13:34 PDF icon सूर्यविनायक नगरपालिकाको योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन कार्यविधि - २०७९.pdf
4 सूर्यविनायक नगरपालिकाको भू-उपयोग कार्यविधि २०७९ Wednesday, August 10, 2022 - 11:30 PDF icon सूर्यविनायक नगरपालिकाको भू-उपयोग कार्यविधि २०७९.pdf
5 वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम (संचालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७९ Thursday, July 14, 2022 - 12:22 PDF icon वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको लागि पुनःएकीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा ।.pdf
6 नगरप्रमुख राहत तथा जीविकोपार्जन कोष संचालन कार्यविधि २०७८ Monday, January 24, 2022 - 10:35 PDF icon नगरप्रमुख राहत तथा जीविकोपार्जन कोष संचालन कार्यविधि २०७८_Final २०७८।९।१०.pdf
7 कृषि, पशुपंक्षी तथा अन्य व्यवसाय र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन अनुदान कार्यविधि, २०७८ Monday, January 24, 2022 - 10:33 PDF icon कृषि व्यवसाय तथा अद्यमशीलता प्रवर्द्धन अनुदान कार्यविधि २०७८_final २०७८।९।१०.pdf
8 सूर्यविनायक नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७८ Friday, January 14, 2022 - 10:29 PDF icon Aarthik Karyabidhi.pdf
9 भवन निर्माण निर्देशिका – २०७८ Sunday, December 26, 2021 - 18:56 PDF icon भवन निर्माण निर्देशिका – २०७८.pdf
10 सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि २०७७ Monday, August 2, 2021 - 16:50 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि २०७७.pdf

Pages