FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना ।

गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम

नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कायक्रमको लागि परिवारको तथ्यांक संकलन गर्न यस नगरपालिकाबाट खटिएका सुपरीवेक्षक तथा गणकहरु तपाईको परिवारमा आउदैहुनुहुन्छ ।

गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम

गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम

नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कायक्रमको लागि परिवारको तथ्यांक संकलन गर्न यस नगरपालिकाबाट खटिएका सुपरीवेक्षक तथा गणकहरु तपाईको परिवारमा आउदैहुनुहुन्छ ।

Pages