समाचार

सूचना तथा समाचार

करार सेवामा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि सूचना ।

परिक्षा स्थगित गरिएकाे सम्बन्धि सूचना

भकाराे सुधार कार्यक्रम प्रस्तावना अाह्वानकाे लागि सुचना ।

सूचना प्रविधि अधिकृतकाे लिखित परिक्षाकाे पाठ्यक्रम प्रकाशन गरिएकाे सम्बन्धमा

सूचना प्रविधि अधिकृतकाे लिखित परिक्षा सम्बन्धि सूचना