सूचना तथा समाचार

जनप्रतिनिधिको एक वर्ष : भौतिक पूर्वाधारमा ८० प्रतिशत प्रगति

अन्नपुर्ण पाेस्टमा प्रकािशित समाचार

 

 ११ जेठ २०७५

छात्रबृद्धि सम्बन्धी सुचना

छात्रबृद्धि सम्बन्धी सुचना

अन्तर्वाता र प्रयोगात्मक परिक्षामा समावेश हुने सम्बन्धमा ।

                 विषय - अन्तर्वाता र प्रयोगात्मक परिक्षामा समावेश हुने सम्बन्धमा ।

सार्वजनीक विदा सम्बन्धमा

सार्वजनीक विदा सम्बन्धमा 

प्रविधिक कर्मचारी अावश्कता सम्बन्धमा

प्रविधिक कर्मचारी अावश्कता सम्बन्धमा