सूचना तथा समाचार

चाैथाे नगरसभा सम्बन्धि सुचना

कक्षा /तह थप अनुमति सम्बन्धी सुचना ।

कक्षा /तह थप अनुमति सम्बन्धी सुचना ।

पुर्व प्राथमिक विद्यालय / मन्ट्श्वरी स्कुल अनुमित सम्बन्धी सुचना ।

पुर्व प्राथमिक विद्यालय / मन्ट्श्वरी स्कुल अनुमित सम्बन्धी सुचना ।

सरसफाइ कार्यक्रममा सहभागि हुने सम्बन्धमा ।

द्धन्द्ध पिडित छात्रबृति सम्बन्धी सुचना