सूचना तथा समाचार

अा‍ ब २०७४।७५ मा महिला तथा बालबालिका शाखा बाट गरिएकाे प्रगति बिवरण

अा‍ ब २०७४।७५ मा महिला तथा बालबालिका शाखा बाट गरिएकाे प्रगति बिवरण

राष्ट्रय शिक्षा तथा अन्तराष्ट्रय साक्षरता दिवसकाे कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा

राष्ट्रय शिक्षा तथा अन्तराष्ट्रय साक्षरता दिवसकाे कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा 

विद्यालय लेखापीक्षण अाशयपत्र सम्बन्धी सुचना ।

विद्यालय लेखापीक्षण अाशयपत्र सम्बन्धी सुचना ।

सामुदायिक तथा संस्थागत बिद्यालय विदा सम्बन्धमा

नगरपालिकाबाट प्रदान गरिदै अाएकाे नि:शुल्क सेवा तथा सिफारिसहरु

नगरपालिकाबाट प्रदान गरिदै अाएकाे नि:शुल्क सेवा तथा सिफारिसहरु