सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Invitation for Bids

नगर क्षेत्रमा रहृका सार्वजनीक÷पर्ति जग्गा उपयोगका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सुचना

 नगर क्षेत्रमा रहृका सार्वजनीक÷पर्ति जग्गा उपयोगका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सुचना

अान्तरिक अाय तर्फकाे शिबन्धि बाेलपत्र दरभाउपत्र अाव्हान सम्बन्धी सुचना

अान्तरिक अाय तर्फकाे शिबन्धि बाेलपत्र दरभाउपत्र अाव्हान सम्बन्धी सुचना

सवारी साधन खरीद गर्ने सुचना

शिलबन्दी दरभाउ पत्र काेटेशन अाह्वानकाे सुचना