सूर्यविनायक नगरपालिका वडा न‌ ९

संपर्क

सूर्यविनायक, कटुन्जे, भक्तपुर

ईमेल: official@suryabinayakmun.gov.np

फोन: +९७७ ०१ ६६१९६२५

सूर्यविनायक नगरपालिका वडा ९ को क्षेत्रफल 6.8 (वर्ग कि.मी.)

वडाअध्यक्ष

श्री उपेन्द्र राज के.सी.

९८५११४९०५०

सदस्य

श्री बिनय महत

९८४१३८२५६०

सदस्य

श्री श्रीराम ब्याञ्जु

९८४१६३७३९५

सदस्य

श्री जुनु माया तामाङ्ग

९८६१०८६४४६

सदस्य

श्री अनु वयलकोटी

९८४३०२५५०५

Undefined
Population: 
5509
Ward Contact Number: 
९८५११४९०५०