समाचार

सूर्यविनायक नगरपालिका वडा न‌ ५

सूर्यविनायक नगरपालिका वडा ५ को क्षेत्रफल 2.85 (वर्ग कि.मी.)

वडाअध्यक्ष

श्री राज कुमार जोशी

९८५१०८७३९२

सदस्य

श्री मनोज थापा

९८६०६६२०८१

सदस्य

श्री बासुदेव पोखरेल

९८५११२६८५३

सदस्य

श्री कमला पोखरेल

९८६०१३७९३९

सदस्य

श्री गीता बिसुंके (पुर्कुटी)

९८२३१४८६६९

 

Undefined
Population: 
10560
Ward Contact Number: 
९८५१०८७३९२