स्थानीय सरकार स‌‌न्चालन ऐन

स्थानीय सरकार स‌‌न्चालन ऐन

नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धि ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा सङ्घ. प्रदेश र स्थानीय तह बिचको सहकारिता, सह अस्तित्व र समनवोयलाई प्रवर्धन गर्दै जनसहभागिता उत्तरदायित्व पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा पप्रवाह गर्न, लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानुनी राज्य र दिगो बिकासको अवाधराना अनुरुप समाजवाद उन्मुख संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक साशन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुध्रिधिकरण गर्न र स्थानीय नेतृत्वको बिकाश गर्दै स्थ्जनिया साशन पद्दतिलाई सुदृध गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकारको संचालन गर्ने सम्बन्धमा आवस्यकव्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएकोले ,नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१)  बमोजिमको ब्यवस्थापिका संसदले यो ऐन बनाएको छ । 

पूर्ण पाठ PDFमा छ, तल क्लिक गरी download गरेर हेर्न सक्नु हुनेछ