नगर कार्यपालिका पदाधिकारीहरुको नामावली

सुर्यविनायक नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, भक्तपूर
३ नं. प्रदेश भक्तपूर नेपाल

         

 नगर कार्यपालिका पदाधिकारीहरुको नामावली तथा सम्पर्क नम्बर :

सि.नं.

नाम थर

वडा नं.

पद

फोन नं.

बासुदेव थापा

१०

प्रमुख

९८५१०९५६४६

जुना वस्नेत

उप प्रमुख

९८४१५५३९७९

सानुकाजी कायस्थ

वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्य

९८४१३००५५३

कमलनाथ आचार्य

वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्य

९८४१८८०५२९

शिवशरण खत्री

वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्य

९८५१०३०००२

उत्तम थापा

वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्य

९७५१००७४८७

राजकुमार जोशी

वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्य

९८५१०८७३९२

रामेश्वर ध्वजु

वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्य

९८४१२९९७७३

रविन्द्र सापकोटा

वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्य

९८५११६१७४७

१०

किरण थापा

वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्य

९८५१०८१८७६

११

उपेन्द्र के. सी.

वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्य

९८५११४९०५०

१२

शिवराम राउत

१०

वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्य

९८४१३३९७४६

१३

हिरामाया सेर्पा

कार्यपालिका सदस्य

९८४१९८५६१२

१४

तारा सापकोटा

कार्यपालिका सदस्य

९८४१८७९२३०

१५

राजेन्द्र भुजेल

कार्यपालिका सदस्य

९८४१३३०७८९

१६

दिपक विसुङ्के

कार्यपालिका सदस्य

९८४१२८५१८३

१७

अम्विका न्यौपाने

कार्यपालिका सदस्य

९८४९३७१२४४

१८

सुभद्रा खत्री

१०

कार्यपालिका सदस्य

९८४९९२६७१९

१९

तारा वस्नेत

 

कार्यपालिका सदस्य

९८६०६७८५५४

२०

जुनुमाया तामाङ

 

कार्यपालिका सदस्य

९८६१०८६४४६